070-204 19 06 lotta@lottacarlberg.se

Förstå din idealkunds köpresa
För att skapa innehåll, blogginlägg, kundmagneter, fallstudier och annat material som kommer att locka dina ideala kunder, måste du först förstå deras köpresa.

Den typiska köpresan för mina kunder är.
* De har en medvetenhet om att de har ett problem eller har en utmaning.
* De har sett över möjliga alternativ och lösningar.
* De har utvärderat olika möjligheter.
* De har insett att de behöver ta hjälp då deras egna kunskap inte räcker till.
När du väl vet köparens resa måste du skapa innehåll som levererar information som behövs vid varje steg av resan. Du behöver även  koppla till kraftfulla call to action = Uppmaning till handling. Tanken är att leverera rätt meddelande och rätt handlande till rätt person vid rätt tidpunkt så att de tar nästa logiska steg mot ett köpbeslut.