070-204 19 06 lotta@lottacarlberg.se

Kraften i att använda video i sin marknadsföring kan du se här i min sammanställning av en videoannons som jag gjorde för ett tag sen.
Annonsen låg ute i 10 dagar
Annonsen fick 4 427 st visningar.
Räckvidden blev 9 154 st.
Kostnad per visning 8 öre
Totalkostnad 354:-
Konvertering 5 kunder x 699:- = 3 495:-

3 495 –  354 = 3 141:-
Vinst 3 141:-